Quantcastהרב רביד נגר: דריכה על ציפורניים הינה פתרון הלכתי לנשים הסובלות מילודת יתר

הרב רביד נגר, רב אורלנוער – הארגון המתחרה לברנוער, בפתרון הלכתי חדשני לנשים הסובלות מילודת יתר. ע"פ הפיתרון החדשני יעשה שימוש בציפורניים גזורות שיופצו באינטרנט והנשים הסובלות יוכלו לדרוך עליהן על מנת לשלוט בילודה.

הבעיה הועלת לראשונה ע"י אחת מלוקחות שמעו של הרב באתר האינטרנט שלו אשר שלחה שאלה וזו לשונה:

שלום כבוד הרב.

רציתי שהרב יאמר מה לעשות מאחר ויש לי כבר טו"ב ילדים ב"ה אך לפעמים בעלי מגיע הביתה מהכולל לאחר שנסע באוטובוס בפריצות ח"ו, והאוטובוס לפעמים דחוס ומזה מתחככים האחד בשני, ומכיוון שבעלי צדיק ולא רוצה לחטוא הוא משתדל מאוד שלא יצא לו לבטלה ח"ו ויתעוררו קיטרוגים, אז כשהוא מגיע מהאוטובוס הוא קצת רוצה אותי אבל בגלל שהרב אמר שאסור לעשות מניעה וכאלה, אני לא מסכימה לוא אפילו אם הוא מנסה לחנך אותי בכוח, אז רציתי לבקש מהרב עצה כי כבר קשה לי שיש לי יותר מידיי ילדים ולפעמים אני כבר לא זוכרת את כל השמות והם גם קצת מתחצפים אליי. תודה רבה.

הרב לאחר שבדק בספרים וחיפש באינטרנט מצע פיתרון הלכתי חדשני, ומאחר שהדבר חשוב ונצרך לכל בית בישראל, לחיזוק הרבים אנו מביאים זאת כאן:

תשובה

אישה צדקנית יקרה. הגמרא במסכת מועד קטן דף יח' עמוד א' – כותבת שמי שזורק את הציפורניים שלו על הריצפה הוא רשע , משום שאם נפלו על הריצפה יש לחשוש "שמא תעבור עליהן אשה עוברה ותפיל" ,

כמו כן, גילו לנו חכמים את סוד העניין בכך שמלבושו של אדם הראשון לפני החטא היה "ציפורן" וברגע שאכל מעץ הדעת הופשטה ממנו הציפורן והתמעטה וכיום יש לנו רק זכר למלבושו של אדה"ר , לכן היות והאשה היא זו שגרמה לו לחטוא, עליה להיזהר לא לדרוך על הציפורניים כדי לא לעורר על עצמה קטרוג. (פירוש העץ יוסף על אגדות הש"ס)

לאחר קריאת דברי הגמרא נתעוררתי ומצאתי כי אם בעלך מתעורר עלייך, את צריכה שלא לדחות אותו ח"ו שלא יתעוררו קטרוגים אבל אחרי הזיווג תמהרי לבית הכסא ותדרכי על ציפורניים שלא הזיזו אותם מרגע שנפלו ועל ידי כך מובטח שלא תכנסי להריון.

מאחר ולדברי הרב לפעמים לא מצוי שיהיו לאנשים ציפרניים גזורים לעת מצוא, הוא משווק באתר שלו קופסאות של ציפורניים מגזימה ראשונה שלא הוזזו ואשר נגזמו ע"י תלמידי חכמים. מחיר קופסא של עשרה זוגות ציפורניים היא 49 שקל כולל משלוח ולדברי הרב כל קונה יקבל בונוס כאשר עשרה תלמידי חכמים יתפללו עליו לפרי בטן.

יצויין כי על פי בדיקת YNES אלו אמצעי המניעה הזולים ביותר בשוק ועל כן זו בשורה צרכנית גם לכלל הציבור.