Quantcastצפו: משרד התחבורה מצא רעיון גאוני לבעית העומס בכבישים

 

בשונה ממה שחשבנו עד היום, בעיית העומס בכבישים לא נגרמת מכך שכולם יוצאים לעבודה באותו הזמן בערך או מהעובדה שרוב הנהגים חוזרים הביתה בשעות העומס, לכתבינו נמסר ממשרד התחבורה כי לאחר מחקר מעמיק הסיבה לעומס כיום היא דווקא העובדה כי רוב הנהגים אוהבים לנסוע בכביש להנאתם וללא סיבה מיוחדת, בשיתוף פעולה נדיר של משרד התחבורה, הרשות למניעת תאונות דרכים ואגף משטרת התנועה בישראל נבחנת ההמצאה הבאה שהומצאה על יד מכון וויצמן ונראה כי אכן היא זו שתביא מזור לבעיה כאובה זו.

המתקן יוצב בכבישים עמוסים, בשעות המסויימות שבו הנהגים שאוהבים את חווית הנסיעה בכביש נדחפים לכבישים וכך יוכלו לממש את התשוקה לנסיעה מבלי להפריע לבודדים שאכן יש להם מטרה לנסיעה.