Quantcastמשטרת הצניעות בחיפושים אחרי פרוצה שנתנה סטירה לאברך

הקהילה החרדית של "נטורי קרתא" במאה שערים  סוערת וגועשת בעקבות הסיפור הבא, שתי נשים חשופות ופרוצות עלו לאוטובוס מהדרין שהיה עמוס עד לעייפה בגברים חרדים בתלבושתם וריחם האופייני, שתי הנשים שהרגישו חשופות ונלחצו שמא לא יתאפקו וישלחו אליהם החסידים ידיים, עמדו במרכז וכיסו את גופם בפחד. ברגע שהאוטובוס הגיע לתחנה מיהרו הנשים לרדת, אך אחת מהן סטרה בעוצמה לישבנו של אחד החסידים שנותר המום.

פצוע הסטירה סיפר לכתבינו ואף הראה כי ישבנו עדיין אדום וקשה לו להתאושש מהמכה ומההתרגשות כי אישה נגעה בישבנו.

כתבינו מצטער כי לא היה נוכח באירוע והיה יכול להינות מזיו סטירתה של הפרוצה.