Quantcastרבני ברסלב מגבים את תופעת ההשתטחות הכפולה באומן: "זה עוזר להתרכז בתפילה ולא לחשוב על הבית"

תמונה: ויקיפדיה קומונס. למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה

תופעה מעניינת אך עתיקת יומין עלתה לאחרונה לכותרות בישראל. מדובר בתופעת ה"השתטחות הכפולה" בה חסידי ברסלב, אך לא רק, נוסעים לאומן על מנת להשתטח על ציון ר' נחמן ומנצלים את נסיעתם גם להשתטחות על נקבות מקומיות.

באתרים שונים בארץ הותקפה התופעה בחריפות כ"תיירות מין" ועוד שלל כינויי גנאי. חברת הכנסת מיכאלי שהציפה את הנושא, ביקשה להשוות בין חבר הכנסת אורן חזן אשר על פי הטענות סרסר בנשים בבולגריה, לבין להבדיל החסידים הקדושים והטהורים הנוסעים לאדמת הקודש באומן בראש השנה.

חסידים שביקרו בקבר הקדוש סיפרו כי מדובר באנשים מכל הגוונים בחסידות הענפה וכי יש כאלו המעדיפים לנסוע לאומן לראש השנה על פני השארות בביתם ובבית הכנסת המוכר שלהם, בין השאר, גם בשל האפשרות להתרכז בתפילה.

אחד מרבני ברסלב עימם דיברנו, ביקש גם הוא לגבות את הנוסעים לאומן ולהסביר התופעה: "ראש השנה הוא יום מסוגל להשפעות, וכדי שנוכל לתפוס את כל השפע שיכול לרדת עלינו, אנחנו חייבים להיות טהורים וזכים במחשבותינו. ברור שמי שראשו עסוק באישה שנשארה בבית לא יכול להתרכז בתפילה. לכן טוב עושים אלו שדואגים קודם לכן לפרוק עצמם מלחציהם ולהגיע לתפילה ללא מחשבות חטא וזימה".

עוד הוסיף הרב עימו שוחחנו כי יש יתרון לנסיעה לאומן בראש השנה על פני נסיעה להולנד בחג זה. לדבריו, למרות שהרב ברלנד לא יכול לחזור לארץ לאחר שנתפס בדיוק בעניין זה – השתטחות על נקבה מחסידותיו על מנת לפנות ראשו לתפילה, ישנה עדיפות לטוס לאומן: "אשריך הרב ברלנד שנתפסת על דברי תורה, אך עדיין אלו שנוסעים להולנד לא יכולים להרגיש את הטוהר והקדושה שיש בקבר הקדוש באומן. גם הנשים באומן לבושות בצניעות ושמעתי שיש חסידים שמבקשים מהן בשעת ההשתטחות עליהן ללבוש שאל כדי שלא להיכשל במראות אסורות. להבדיל מהולנד שם כל הנשים עושות זאת להנאת גופן ולא בשביל כסף ונמצא שהחסיד ממשיך להרהר בהן בשעת התפילה ח"ו".

הרב, אשר ביקש לשמור על עילום שמו, אמר כי באומן יש גם משטרת צניעות מטעם החסידות, הדואגת לבדוק כי הנשים המיועדות להשתטחות לבושות בצניעות ויודעות היטב את מלאכתן. "על החסידים להקפיד להשתטח רק על נשים שאושרו ונבדקו ע"י הועד המרכזי כדי לא להכשל". הזהיר הרב. "זוהי הסיבה בגללה בועד המרכזי אסרו על הגעת נשות החסידים לאומן בראש השנה, זה הורס את כל חווית התפילה".

נותר רק להוסיף כי במעשים אלו החסידים דואגים להפצת היהדות ולהפצת זרע ישראל. אשריהם!