Quantcastמקורבים למג"ד שהורד בדרגה תומכים בו: "מצופה מחיילות שיהיו תומכות לחימה ויעסקו בהורדת לחצים מהמפקדים"

צילום מסך: פייסבוק

בית הדין הצבאי החליט היום להוריד לדרגת רב-סרן את מפקד גדוד צבר לירן חג'בי לאחר שהורשע בהתנהגות בלתי הולמת כלפי פקודתו מאי פטאל. בנוסף קנס אותו בית הדין הצבאי בסך של ה' אלפים שקלים לאוצר המדינה.

לצד ההרשעה, ההורדה בדרגה והקנס, פורסמו היום התכתבויות "וואטסאפ" בין המפקד לפקודתו החושפים גם צדדים אחרים בפרשה זו בגינה הורשע, הורד בדרגה ונקנס המג"ד. במהלך ההתכתבות בינהם כתבה הפקודה פטאל: "אני מרגישה חרא, מתה שתכתוב משהו". מאוחר יותר פנתה אליו שוב: "לירן, אני לא נרדמת. ממש מרגישה צורך לדבר איתך".

בהמשך חילופי המסרים באפליקציה הפופולארית כתבה: "לא נתת את התמיכה שציפיתי אליה בתור מפקד וחיילת". בבוקר שלאחר מכן השיב המפקד: "כואב לי בכל הגוף… וגם בלב… גמור ממך. פגוע ממך. חבל כל כך". פטאל השיבה: "ממש לא נראה ככה. אתה בקושי מסתכל עליי וגם אם מסתכל נועץ בי מבטים שבא לי למות. אתה יודע כמה אתה חשוב ומשמעותי בשבילי, כמה שאני מעריכה ואוהבת אותך".

קודם גזר הדין סרב חג'בי להתנצל בפני החייל ולאחר גזר הדין התפנו מקורבי המג"ד – רס"ן לתמוך בו ולהסביר היכן טעתה הפקודה. לדבריהם, הוא התנהג כהלכה הן על פי הנורמות המוסריות הנהוגות שנים בצה"ל והן לפי תורת משה וישראל. לדבריהם, מחיילות צה"ל מצופה לתמוך במפקדים העסוקים בלחימה ובתכנון מערכות ישראל הקייציות ולא לעסוק בזוטות כמו לחצים מיניים ואחרים. "תפקידה של חיילת ערכית בצבא הינו לדאוג להסרת כל לחציו של המפקד אם זה בידיה ואם זה בחלקת לשונה" אמרו המקורבים.

מעבר לזאת ביקשו המקורבים להזכיר כי מדובר בנוהג עתיק בצה"ל, וכי מאי פטאל הינו רק שם חדש לתופעת דינה ברזילי 496351, אם כי יאמר לזכותה של פטאל כי היא שוקלת הרבה פחות מאחר וטעם המפקדים נשתנה. "לא מדובר ח"ו במפקד שביקש לעשות מעשה דוד ויהונתן – תועבת ה' – בחיילים. בסך הכל מדובר על קצת הפגת לחצים עם מי שגויסה לצבא לצורך זה בדיוק".

מקורבי המג"ד ביקשו גם להזכיר כי החיילת עברה גם היא על פקודות הצבא כשהצטלמה בביקיני שאינו בצבעי הצבא הרשמיים, אך לדבריהם, לא ניתן לכך כל ביטוי בגזר הדין. למצער, הביעו המקורבים סיפוק מהעברתו של חג'בי מדרגת מפקד-גדוד לדרגת רב- סרן. לדבריהם עצם הכתרתו בתואר "רב" מהווה הכרה בכך שנעשה לו עוול וכי הוא התנהג כמצופה מחייל, מפקד ורב. כמו-כן הכתרתו כרב וניסיונו עם נשים תומכות לחימה יאפשר לו מציאת עבודה לאחר סיום שרותו הצבאי, ברבנות.