Quantcastנשות אברכים מחסידות גור מוחות על כך שהרבי מעוניין בחסידים מכוערים

תמונה: כיכר השבת

חסידות גור, מהחסידויות הצנועות והאציליות ביותר בארץ, רעשה וגעשה השבוע לאחר שנתפרסמה תמונה של הרבי כשהוא מסתיר את פניו. התמונה שהופיעה בתחנות האינטרנט של המגזר הציפה ויכוח נוקב ומחאה של נשות האברכים החסידיים.

הויכוח נסב על סיבת התנגדותו של הרבי לתמונותיו. חלק מהחסידים טענו כי מדובר בהנהגה של חסידות גור לדורותיה עוד מימות הרבי מקוצק שבשל התנגדותו לצילום הוא לא הומצא בימיו, וחלקם האחר טען כי מדובר בזכויות יוצרים של הרבי על זיו פניו וברצונו לקבל תגמולים.

בדרשתו של רב חסידי גור באינטרנט, ר' חנא תקונס, הוא הביא את הגמרא במסכת ברכות דף כ.

ר' יוחנן הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה אמר כי סלקן בנות ישראל ואתיין מטבילה מסתכלן בי ונהוי להו זרעא דשפירי כוותי

ובתרגומו החופשי של הרב: נהג ר' יוחנן לשבת בבית הטבילה (מקווה) על מנת שהנשים הטובלות יראוהו ויחמדו יופיו בליבן ומתוך כך יהיו יפים כמותו. לדברי הרב, מאז ימי האדמו"ר ה"בית ישראל" מקובל בחסידות גור לשים תמונת הרבי בין המיטות בחדר השינה של החסידים כדי שהחסידים יחמדוהו בשעת החימום ויצא להם בן חסיד כמותו. לדברי הרב סרובו של הרבי להצטלם היא על מנת שלא יצאו חסידים יפים כמוהו, מה שעלול להגביר את מלחמות הירושה בינו לבין בן דודו ר' שאול אלתר. עד להיום היו חסידי ר' אלתר החכמים, וחסידי הרבי היפים אך הרבי הינו נגד הסטטוס-קוו ומעוניין שחסידיו יתמחו בכוח-ידם.

משנתפרסמה דרשת הרב פתחו נשות החסידים במחאה אינטרנטית בטלפונים כשרים נגד הנוהג של הרבי שלא להצטלם. הגב' חסידה בובסמן, ממובילות המחאה, מסרה בעילום שם לYNES: "אנחנו כולנו מעריצות את הרבי ומשתדלות פעם בחצי שנה כשצריך לקיים דבר מצווה לפי התקנות, להסתכל על התמונה הקדושה כל הזמן. לחלק מהאברכיות נמאס כבר מהתמונות הישנות והן כבר לא מספיק מגרות והעובדה שהרבי לא מרשה לצלם אותו גורמת מתחים בבית. בעלי שאל את המדריך חתנים שלו והוא אמר שהעיקר זה לא לחשוב על הרב שטיינמן, אבל פיתרון אין".

כחלק ממחאת התמונות הודיעו האברכיות שהן יחלו להשתמש בטלפון לא מוגעל עד לפתרון העניין. "אנו מקוות שלא נצטרך להשתמש בנשק יום הדין, אבל אם הרבי לא יתחיל להצטלם, כמחאה, אנחנו נקרא לבעל בשמו" איימו בקבוצת הפייסבוק שהוקמה לצורך כך.

מחסידות גור סרבו להגיב, אך מהבלוגר חיים שאולזון הידוע כדוברם באינטרנט נמסר, כי מחאת החסידות נשקלת ע"י הגורמים בחסידות האמונים על האלימות והבעיה תטופל באופן מיידי בצורה סופנית.

ראה גם: צפו: החל משנת הלימודים הבאה חתנים מחסידות גור יקבלו שיעורים בקליעה למטרה