QuantcastYNET מציג: כיצד עינוג גברי עצמי עלול לגרום נזק למאדים

צילום מסך: YNET

מתחרינו הישיר, YNET, מקובל אולי כאתר אנטי דתי פרו שמאלני עוכר ישראל, אך במפתיע התפרסמה בו השבוע כתבה מפתיעה ביותר הנוגעת לעינוג עצמי (אוננות בשפה המקצועית). הכתבה שופעת בסופרלטיבים ואזהרות כלפיי מי שמעז לנגוע באבר מינו לשוא ומגיעה לשיאה באזהרה כי הנגיעה עלולה לחבל במזל.

לא מאמינים? גם אנו לא האמנו!

הכותב, יצחק אהרון, מפליג באזהרות מפני אוננות ומגדיל אף להזהיר כי על גבר המקיים יחסים עם אשתו להזהר ממשגל נסוג. לא זו בלבד, אלא שאף אוננות לילית מתוך שינה זקוקה לתיקון.

"עיקר האיסור בהוצאת זרע לבטלה היא כשזה נעשה במכוון. עם זאת, גם קרי לילה, למרות שזו פליטת זרע שאינה רצונית, יש בה פגם שעסקו בו במסורת הקבלה.

ההלכה מתייחסת בחומרה יתירה לאיסור הוצאת זרע לבטלה, כשזה נעשה בעת קיום יחסי מין בין בעל ואשתו, ובמסגרתו הגבר "דש מבפנים וזורה מבחוץ". קרי, משגל נסוג."

המתבגרים הצעירים העלולים לקרוא את הכתבה עלולים להיתקף פאניקה מפני עונש מוות אלוהי אשר יושת על מי שיהנה משפשוף חמים ונפשם הרכה עלולה להיפגם לנצח לו יעזו להושיט ידם למבושם.

בצורה מוזרה מעט פורסמה הכתבה תחת מדור "אסטרולוגיה" למרות שאולי מתאימה יותר הייתה ל"יהדות של ימות הביניים" אך עיון מעמיק יותר מעלה שתי סיבות בגללן אכן מתאימה הכתבה למדור אסטרולוגיה כאבר מין גברי ליד. ראשונה היא הסיבה הכמעט ברורה מאליה. מי שכמות הIQ במוחו מתאימה לאמונה באסטרולוגיה, הוא קהל היעד לאזהרות מפני מלאכים שמיימיים העוקבים אחר צינורות הרביה שלו.

סיבה שניה ועמוקה יותר הינה משמעות המילה "מזלות" בעברית תלמודית. המילה מזל מייצגת כוכבי לכת, ומכאן כי האזהרה כי הנוגע במבושיו עלול לחבל במזל, אסטרולוגית היא. לו תפשפש בביצך עלול אתה לגרום נזק למאדים ואולי אף לגרום להתחממות כדור הארץ, חס ושלום, חס וחלילה.

התיקונים המוצעים למי שנהנה ממגע ידו הינם "תיקון כללי" של האומניסט האוקראיני ולעת עתה ללא מתן תשלום כופר נפש, אך אל דאגה, אולי כתבה זו בYNET הינה תחילה של מגמה בהפיכת האתר לחרדי פרו דתי מתוך מטרה להתחרות בYNES.

בשולי כתבה זו נבקש להודות ליצחק אהרון ולYNET אל שאיפשרו לנו לפתוח את מדור אין צורך בסאטירה.

לכתבה המקורית