Quantcastכתב אישום נגד ראש עיריית אור יהודה; קרא רחובות בעיר על שם אברי גוף שונים

ראש עיריית אור יהודה, דוד יוסף, הואשם היום (ג) בבית המשפט המחוזי בתל אביב בשורה ארוכה של עבירות ובהן בעילה אסורה בהסכמה, מעשה מגונה ללא הסכמה, מעשה מגונה תוך ניצול יחסי מרות, מעשה מגונה תוך שימוש בכוח, עבירות על החוק למניעת הטרדה מינית, עבירות מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, שפיכת זרע לבטלה, בעילה מאחור ועבירות שיבוש הליכי משפט וחקירה. כתב האישום כולל 25 אישומים שונים ובהליך נדיר הוא הוגש באישור פרקליט המדינה שי ניצן ללא הליך של שימוע כמקובל.

בכתב האישום נאמר כי החל ממאי 2007 ועד יוני 2015, במשך למעלה משתי קדנציות "ניהל הנאשם את העירייה ביד רמה והטיל חתתו וזרעו על עובדי ועובדות העירייה". עוד נאמר כי "כאשר מי מהעובדות לא נעתר לדרישותיו, דאג הנאשם לא פעם לבוא עמו חשבון, על ידי כך שביצע כלפיו פעולות נקמניות במסגרתן סילק, פיטר, ביטל פרויקטים, ושלל תקציבים, וזאת כדי לפגוע בעובדת שהמרתה את פיו".

מכתב האישום עולה, כי ביוני 2013, כונסה מועצת העיר על מנת לדון במספר שמות אותן הציע יוסף לרחובות באזור התעשייה החדש בעיר – וכולם אושרו מיד ברוב קולות, פה אחד. אחד השמות שהציע יוסף היה "באלי". "באלי" הוא שם החיבה שבה נהג יוסף לכנות את ע', המאהבת שלו אשר על מי האישום הייתה עושה כל שבא-לו. במהלך הקשר ביניהם, אף נהג הנאשם לומר לה כי "ייתן לה את החיים שלו ויקרא רחוב על שמה", נכתב בכתב האישום.

בנוסף עולה כי שמות רחובות רבים בעיר נקראו על ידי ראש העיר תוך כדי רמיזות מיניות שונות לתנוחות ואברים אותם אהב. כך ישנו רחוב בעיר בשם "הכידון" ורחוב אחר בשם "מעלה המילה", שניהם מתייחסים לזכרותו המפוארת של ראש העיר. מאחר וכבוד ראש העיר לא רצה לקפח את המין הנשי ישנם רחובות העונים לשמות "עופרי צביה", "חריץ הצוף" ו"גן הדגן".

תושבים עימם שוחחנו הביעו תרעומת רבה על כי הינם נאלצים לגור ברחובות המתייחסים לפרטנרים של ראש העיר ולהגרלי המין שלהם. תושב המתגורר ברחוב "באבא סאלי" טען כי זו בטשה עבורו להתגורר ברחוב הנקרא על שם סאלי, אהובתו לשעבר של המיור ומה שעשה בה. תושב נוסף התאונן כי מאחר ושם הרחוב בו מוצב ביתו הינו "אורלי" הוא לא מסוגל לספק את אשתו בדרך הישנה והבטוחה ועל כן אין להם ילדים.

עוד אוסיף אחר כי הוא סובל כבר שנים מרמיזות בקשר לנטיותיו מאחר והוא גר ב"עור יהודה" אך הענינים הורעו מאז ראש העיר שינה את שם השכונה בה הוא מתגורר ל"מעלה הגיא".

מהפרקליטות נמסר כי חלק מהדוגמאות אין הנייר סובלם ועל כן הן לא מופיעות בכתב האישום.
עורכת הדין בוביס אנאלי המייצגת את ראש העיר מסרה בשמו: "אני מכחיש הכל ועורכת הדין הסקסית שלי כבר תסדר את זה. לגיטימי לקרוא שמות רחובות על שם האנשים הנערצים עליך".