Quantcastהרבי מגור הורה לבטל נסיעות החסידים לפולין מאחר והפולניות חמות מידי

השנה בוטלה נסיעת החסידים המסורתית להשתטחות על קברי צדיקות בפולין בחצר גור. זאת לאור הוראתו החד משמעית של כ"ק הרבי מגור אשר הורה לבטל את כל הנסיעות אשר תוכננו לפולין בקיץ זה.

הסיבות לביטול לא נמסרו למאות אלפי החסידים אך אוזן המקורבת לחדר הרבי מסרה כי מדובר בעיקר בגלל היותן של הפולניות חמות מידי, מה שגורם לבלבול אצל חסידי גור הקרים. לדבריו, הסיבה הרשמית הינה מעשים שארעו בקיץ הקודם כאשר מספר חסידים האמונים על הוראות הרבי כלשונם חיפשו גויות לישון עימהם.

כידוע, ציווה הרבי כי על החסידים הנשואים לישון עם האשה במיטה נפרדת כאשר לפחות מטר מפריד בין המיטות (ומטר ועשרים לחסידים אשר איברם גדול מהממוצע). מספר חסידים אשר תכננו נסיעה לפולין בקיץ הקודם נסעו כמקובל ללא נשותיהם ומשכך לא יכלו לישון עם האשה במיטות נפרדות. משכך שכרו להם נשים מקומיות כדי שישנו עימם במיטות נפרדות כשמאה סנטימטרים לפחות מפרידים.

אך לדברי המקור האנונימי שאול א. הסיבה האמורה הינה הסיבה הרשמית אך מדובר בבעיה כללית של הפולניות. לדבריו, הרבי הבחין כי הפולניות חמות מידיי כלפי החסידים המתארחים בפולין וחשש מאוד כי חמימות זו עשויה הן להוריד מהשפעתם של הכדורים נוגדי הזקפה אותם נוטלים החסידים, והן ליצור בעיות בשלום בית כאשר ישובו לביתם.

לדבריו, החסידים רגילים בנשים קרות וקרירות ובמידה והם ישימו לב לחמימות הפולנית הם עלולים לחוש ניכור בביתם שלהם. כך למשל, חלק מהפולניות בפולין נוהגות לקרוא לבעליהם בשמם הפרטי, חס ושלום, וחסיד צעיר לוי ראה דבר נבילה שכזה עלול לבקש מאישתו ללחוש את שמו וד"ל.

בנוסף לכך יש מהפולניות אשר הולכות ללא פאה נוכרית, מה שנאסר בתכלית האיסור ע"י אד"ש שליט"א מאחר ומטפחות ראש הקשורות מקדימה עלולות לגרום למחשבות בלתי כשרות ולנטיה סאדיסטית מינית.

כדוגמא אחרונה מסר המשב"ק לYNES את נוהגן המגונה של הפולניות ללכת בלא בתי חזה (חזיות בלע"ז) מה שעלול לגרום לכך שלא יהא לגברים היכן להניח את שעוני הכיס שלהם בשעת נענוע הלולב.

עקב האמור בוטלו כאמור הנסיעות לפולין בהוראת האדמו"ר והחסידים מתכננים השנה נסיעה לאוקראינה.

דוברם הרשמי של חסידי גור מסר בתגובה לכתבה כי לאדמו"ר אין שום דבר נגד פולניות ולראיה אשתו, אימו ובנותיו כולן פולניות מקוריות.