Quantcastגדעון לוי: יש לאפשר לאיראן להשיג פצצות גרעין לאיזון השאיפות המלחמתיות של נתניהו

תמונה: ויקימדיה קומונס

גדעון לוי, הסמן הימני בעיתון הארץ, ברך השבוע על הסכם הגרעין בין המעצמות לאיראן לפיקוח על תוכנית התחמשותה הגרעינית. בכתבת דעה שפרסם ב"הארץ" כתב כי על ישראל לשמוח ולעלוז בהסכם הגרעין אשר ימנע את המלחמה הבאה.

לדבריו "ישראל נבונה ולא שטופת מוחות ופחדים היתה צריכה לשמוח השבוע. יום חתימת ההסכם עם איראן היה צריך להיות יום חג, חג מניעת המלחמה הבאה, הנוראה מכולן." עוד הוסיף לוי כי "מה צריך לשמח מדינה יותר מהסיכוי למניעת מלחמה? אבל מסתבר, שבישראל עצם הסיכוי — שעליו אין עוררין — למניעה של מלחמה הוא אסון. שואה 2. אפוקליפסה נמנעה, בוודאי נדחתה בעשור, ובישראל הוכרז מצב חירום. הצילו, אין התקפה על איראן, כל התוכניות המתוחכמות והמתחכמות לסל — וחסל."

גדעון, לא הסתפק באמור ואף טען כי ישראל ונתניהו "השתוקקו לראות את המטוסים ממריאים עם שחר, ומפציצים, ומפציצים, כמו שהתאמנו במשך שנים". כדי לאזן את השאיפות המלחמתיות של נתניהו, יש לדעת הכתב לאפשר לאיראן להשיג טילים מחומשים בגרעין. "השאיפות הטרוריסטיות של נתניהו תאב הדם הקורא השכם והערב להשמדת מדינה שוחר שלום כאיראן, יקבלו מענה רק כאשר איראן תבנה פצצות גרעין להגנה עצמית".

בנשק גרעיני הגנתי תוכל איראן להגן בקלות על לוחמי השחרור הפלסטינים ובירתם אל-קודס, מפני התוקפנות הישראלית ההרסנית.

בנוסף למעלותיו ההגנתיות – בטחוניות, מוסיף מר לוי, יוכל נשק כזה גם לפתור את בעיית מחירי הדיור ע"י הוזלתו המיידית, את מחירי המזון שיווצר בו עודף בשל הגירת אוכלוסיה, ואפילו את בעיית הפליטים הפלשתינאים שיסרבו במצב כזה לחזור למולדתם ולכפריהם. אף בעיית בזבוז כספי הציבור של שרה נתניהו על שתיה חריפה תיפתר מאחר והציבור יבין כי במצב כזה לגיטימי לשתות בכל רגע פנוי.

מעיתון הארץ, עיתונו של גדעון, מסרו כי חופש הביטוי הינו ערך עליון עבורם. כ"כ נמסר כי כתבה זו עתידה להוציא את העיתון מצרותיו הכלכליות מאחר ובניגוד לפעמים קודמות הפעם רק תריסר אלפי קוראים ביטלו את המנוי, וכל השאר ממילא מבינים ערבית בלבד. משכך, ניתן כעת לפטר את עורכי הלשון והמגיהים ובכך לחוסך בהוצאות המערכת.