Quantcastבן 16 ברח מבית החולים באמצע טיפולים נגד סרטן מאחר והרופא סרב לתת לו להתפלל

תמונה: ויקימדיה קומונס

באמצע טיפול כימותרפי, ניתק אתמול (ד') נער חרדי בן 16 את המכשירים מגופו ויצא מבית החולים רמב"ם. בית החולים פנה לבית המשפט אשר הורה למשטרה לאתרו ולהביאו לבית החולים וכן חייב את הנער להמשיך לקבל טיפולים כימותרפיים בניגוד לרצונו.

היום נודע כי חינוכו הערכי של הנער הוא שהביא לבריחה הדרמטית באמצע הטיפול. משפחת הנער ביקשה כי בית החולים יבצע טיפול אלטרנטיבי באמצעות "תפילות" אך בית החולים סרב וביקש להמשיך בטיפול המסורתי.

בית החולים האנטישמי הקרוי במפתיע ע"ש הרמב"ם התעלם בזאת ממחקרים רבים המצביעים חד משמעית על כך שתפילות עוזרות ולא רק לקופתם של בתי הכנסת. כך, ניתן לראות כי דתיים המתפללים באופן קבוע חיים שנים רבות יותר מחילונים, עשירים יותר ומאושרים יותר. למרות שנתונים אלו אולי קשים לבדיקה, ישנו נתון נוסף המוכיח חד משמעית כי תפילה עוזרת.

מחקר שנערך בין השנים 1948-2015 גילה כי דתיים אינם נדרשים לשרת בצבא, לשאת בנטל ו/או לשלם מיסים. יתרה מכך, חלקם אף לא נדרש לעבוד. הנחות מפליגות אלו ניתנות רק בכוח התפילה העוזרת לדתיים להתחמק מחבותו של כל חילוני ממוצע.

במפתיע, כופרים שונים מכחישי ניסים דוחים אף את ההוכחה החדה והברורה הזו וכל מטרתם היא רק לקעקע את יסודות היהדות ולעכור את צבע ישראל. ימח שמם.

בית המשפט אשר פוסק ע"פ דינא דמלכותא בניגוד גמור לדין התורה הקדושה, הכריח את הילד הרך והטהור לעבור טיפולי כימותרפיה שכל מטרתם להחליש את גופו ולמנוע ממנו להתפלל.

שלומי אמוני ישראל יתכנסו בראשית שבוע הבא, ביום א' לסעודת מחאה נגד בית החולים, התאכזרותו הבלתי נסבלת לילדים והתכחשותו למחקרים המוכיחים את כוח התפילה. כ"כ לאחר שתיית לחיים ידרשו הרבנים לשנות את שם בית החולים ל"בית חולים הרבובדיה".