Quantcastתקנות חדשות בגור: גודל החור בסדין לא יעלה על 4 סנטימטרים; ניתן להשתמש רק בסדינים עם חותמת של וועד הרבנים

עם תחילת ימי "בין הזמנים" – חופשת הקיץ של הציבור החרדי נתפנו בגור לחזק את חומות הטהרה והקדושה. כ"ק האדמו"ר מגור כינס אמש (א) את מדריכי החתנים בחסידות לשיחת חיזוק והבהרות על מנת לחזק גדרי הצניעות והתקנות (תקונעס) הקדושות.

השיחה התקיימה בסודיות מרובה על מנת שפרטים ממנה לא ידלפו לאתר כיכר השבת (המכונה בגור "כיכר השבאב") או לבפורום "בחדרי חרדים" (המכונה בגור "בחדרי חרדים") ובכך תיפגע דמותו של הרבי הנמצאת גבוה מעל גבוה, כמי שבעצמו נאלץ לעשות העבודה השחורה ולמסור הוראות למדריכי החתנים בעדתו.

עם זאת, בין החסידים התחילו להסתובב שמועות שונות על המותר ואסור מעתה. בחסידות מיהרו להכחיש את הלא נכונות שבהן, לפני שיתקבלו כעובדה בקרב קהל החסידים. כך למשל ביקשו בחסידות להבהיר כי אין ממש בשמועה על חדרים נפרדים לבני זוג נשואים וכי הרבי הטיל ווטו על הצעה זו בעיקר בגלל ההשלכות שעלולות להיות לה על מחירי הדיור. כמו כן גם ההצעה לתת לאברכים כדורים נוגדי זיקפה, מהסוג אותו מקבלים הבחורים הלא נשואים, נפסלה בשל החשש כי האברכים עלולים לחשוב כי כשאין איברם זקוף, מותרים הם לדבר עם נשותיהם כאחד האדם.

הבשורה המשמעותית וההחלטה החשובה אותה מסר הרבי כ"ק אד"ש למדריכים, הינה קוטרו של החור שיותר מעתה לאברכים. מדריכים שונים קבלו באזני הרבי על הפריצות בחודשים האחרונים כאשר אברכים שונים התחילו להשתמש בסדין ובו חור גדול, אשר יש בו כדי הצצה, ובכך פרצו את כל גדרי הצניעות המקובלים עוד מימי האדמו"ר ה"בית ישראל". האדמו"ר מסר כי לאחר התייעצות עם אנשי מקצוע המורגלים בתחום, יש להשתמש בסדין אשר החור בו אינו עולה על 4 סנטימטר במקרים רגילים. במקרים מיוחדים וכשחסיד משתמש באישתו של כדרכה, ולאחר אישור המדריך, ניתן יהיה להשתמש בסדינים בעלי חור בקוטר עד חמישה סנטימטרים.

על מנת למנוע שאלות ולזות שפתיים, הוחלט בגור כי יותר שימוש רק בסדינים אשר נבדקו ע"י וועד הרבנים ואשר יש עליהם חותמת. אזהרה חמורה הועברה לכל בתי החסידים, כי חסיד אשר ייתפס משתמש בסדין אשר לא אושר על ידי וועד הרבנים, לא יורשה להכניס ילדיו למוסדות גור ועלול להיזרק מהשטיבעל.

תקנה נוספת שאושרה אתמול היא עניין השימוש בווזלין לא כשר. ע"פ התקנה שאושרה אין להשתמש יותר לצורך סיכה בעת קיום המצוות בווזלין שאינו כשר ויש להשתמש רק בווזלין שמיוצר במיוחד עבור גור מחלב ישראל והנושא את הכתובת "וואזעלין כשר לביאה – קהל עדת ישראל – לאנדען". בעניין זה הוחלט לתת לאברכים הצעירים מרווח הסתגלות של מחצית השנה, וכדברי רב דחסידי גור באשדוד "כל הראוי לביאה אין ביאה מעכבת בו".