Quantcastההוכחה האולטימטיבית לתנ"ך: צרעת הבתים נמצאה על קיר שרותים ציבורי במאלי; משמשת לנבואה

כתם על צידו החיצוני של שרותים בבמקו, בירת מאלי, מושך אלפי מאמינים הנוסעים שעות רבות על מנת לחזות בפלא ולשאול בעצתו. הכתם, דומה לאדם המתפלל, והמאמינים מפרשים אותו כהודעה מהקב"ה.

כמויות המאמינים הגדולות המגיעות לחזות בנביא שעל הקיר, הכריחו את משטרת מאלי לייחד כוחות על מנת למנוע הפרות סדר ועל מנת לשמור על התורות במקום.

אליהו טאורה, מנהיג המסגד הסלפי בקרבת מקום מסר לBBC כי "אנו מאמינים שזהו מסר מאללה. אנשים רבים הגיעו לחלוק כבוד לקיר ובתוכם שרים רבים ואנשי ציבור". הוא הוסיף כי לראות את הקיר לא עולה כסף אך אנשים משאירים דמי פדיון נפש בדלי הסמוך לשרותים. תרומה אשר תועבר לדבריו למסגד.

מנהיגים דתיים מרחבי העולם הביעו רצון לבוא ולצפות בכתם המוכיח לדבריהם את האמת התנ"כית. "זוהי צרעת הבתים המופיעה בחומש ויקרא, והיא מאותת לנו כי עלינו לשפר דרכינו ולהפסיק עם הנטיות ההומוסקסואליות שבתוכינו" אמר הכומר פט רוברטסון בהתייחסו לכותל המקודש. רבני ארץ ישראל, יצאו גם הם מגדרם ולדבריהם הנסיעה לנביא הכותל חשובה לא פחות מנסיעה לאומן.

הרב טוביה שלפרשטיין ממכון פועה לגילוי צרעת מסר לYNES: "אחרי שנים של חיפושים של צרעת הבתים, הבגדים והאדם, סוף סוף התגלתה הצרעת. כשהמזכיר של המכון העיר אותי באמצע הלילה ושלח לי תמונה של הצרעת על כותל השרותים, נמלאתי כולי בחרדת קודש. אנו עושים כעת את כל הסידורים על מנת לארגן משלחת רבנים למאלי לבחינת הכתם. ייתכן שנשיג תרומות על מנת להעביר את הקיר המוכתם לישראל ולהציבו במוזאון הצרעת העולמי בירושלים".

הרב גם הוסיף כי הטענות של כתב הBBC לפיהם ייתכן שהכתם נובע מדליפת מי רגליים מהמתקן הסמוך הינן "מופרכות ונובעות רק מהרצון לכפור בניסיו של הקדוש ברוך הוא". הרב הוסיף כי אין פסול כשלעצמו במי רגליים והם אפילו כמעט הומלצו לקטורת בבית המקדש, אך זהו אינו המקרה.