Quantcastחינוך מיני ביתד נאמן: בקשת עזרה לאישה שבעלה נעדר 11 חודש והיא כורעת ללדת

 

 

 

בטח כולכם תהיתם איך טעה כך העיתון החרדי המוכבד יתר נאמן והרי היא לפניכם:

yated

וכך מסופר לו פה בסיפור בתמימות מרובה על אישה ש- 11 חודשים בעלה נעדר והיא כורעת ללדת… מדהים כמה זמן הריון לוקח או שמא הרב היה פוקד עקרות שזה דבר מצוי מאוד בדורינו.

והיו כאלה שתירצו כי השאיר לה בעלה ירושה בצנצנת והוסיפו עוד שהיא מקיימת לחומרה את מצוות פתוח תפתח.

והנה המקור ר"ל:

 

galmuda

מעניין אם בדורינו היו מחמירים והיו מחרימים את הגר"ח ומעניין אילו עוד דברים היו ידועים בבית בריסק.