Quantcastהרב ברונשטיין: "כדור חשק לנשים הוא הרס הבית היהודי"

תמונה: פליקר

אתמול (רביעי) אישר מנהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) את "הוויאגרה לנשים" – התרופה הראשונה בהיסטוריה שפותחה במטרה לשפר את תפקוד חיי המין של נשים בגיל הפוריות. שיווק התרופה שנקראת Addyi יחל כבר בחודשים הקרובים בארצות הברית.

התרופה אושרה רק לאחר לאחר קמפיין ממושך בו הואשם מנהל התרופות האמריקאי באפליה על רקע מיני נגד נשים, מאחר והתרופה המיועדת להגברת החשק המיני בגברים, הוויאגרה, משווקת ברחבי העולם כבר מאז שנת 1998.

למרות השמחה המוקדמת, לתרופה תופעות לוואי שונות ובכללם, היא אינה מומלצת לשימוש במקביל לצריכת אלכוהול, עלולה לגרום לעילפון, סחרחורות ובחילות.

הכדורים יינתנו רק במרשם רופא ועל פי המלצות היצרנית, על נשים שאינן מרגישות את השפעתה בתוך שמונה ימים להפסיק ליטול את התרופה. השאלה הגדולה הניצבת כעת בפני היצרנית היא כמה נשים באמת זקוקות לתרופה.

על פי מחקרים שנערכו, כ-10% מהנשים סובלות מירידה בתפקוד המיני. ב-FDA הדגישו כי התרופה מיועדת רק לנשים שסובלות מהתופעה בשל בעיות הנובעות מחייהן האישיים ולא כתוצאה ממחלות פסיכיאטריות או נטילת תרופות בעלות השפעות לוואי.

התנגדות לתרופה הובעה גם ע"י פוסקי הלכה שונים הן בארץ והן בחו"ל. אחד ממועמדי המפלגה הרפובליקנית בארה"ב – כריס כריסטי – טען כי ה"וויאגרה הוורודה" כמו שהיא מכונה באמריקה רק תוביל לעליה בלסביות. לדבריו הצטרף גם הכומר גריין מהכנסיה הבפטיסטית שיצא נגד תופעת הארגזמה אצל נשים.

כמו בחו"ל – נתקלה גם בארץ התרופה החדשה בהתנגדות על רקע דתי.

הרב נטע בורנשטיין, רבם של חסידי גור באילת, פרסם קריאה מקדימה לאברכים להתרחק מהתרופה הנ"ל והדומות לה. עותק מהקריאה הגיע גם אלינו ואנו מפרסמים אותה כלשונה:

קהל אנ"ש בק"ק אילת תובב"א ברשות כ"ק אד"ש שליט"א
נדהמתי לשמוע שח"ו משאינם בני ברית המציאו תרופה חדשה שצריכה ח"ו לעזור לנשים להגיע ל"אורגזם". ידוע לכולם מה שכבר אמר האדמו"ר הבית ישראל זצ"ל שאורגזם אצל נשים הוא אבי אבות החטאים ויכול להניא ח"ו נשים לרצות להתקרב לבעלים.

וזאת יש להזכיר באמצעות כל המדריכים וכן המדריכות יזכירו לנשים שבעת הזיווג יהיה ליבם רק לשמים ויעלו על דמיונם רק תמונת הרבי לבד, וח"ו שלא יהנו בשעה זו' ויכוונו לבניין הבית היהודי ולהציל בעליהן מן הטומאה כמאמר הגמרא "נשים במאי כזכיין שמפרישות בעליהן מן העבירה ביד"

ומכיוון שידוע מאמר חז"ל שכל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו, אם ישנן נשים שיצרן גובר עליהם, עליהן להשתמש ביד כמו שתלמד אותן האמא תחי' או המדריכה, אך ח"ו שלא יהיה אורגזם בשעת המצווה עם הבעל.
ולשומעים יונעם כל טוב
אני הק' נטע בורשטיין