Quantcastהרב זמיר כהן שליט"א: הדג המהלך הוא הוכחה נחרצת למבול

דג מהלך המתקרב לאוסטרליה מאיים על האיזון האקולוגי תחת לפני הים ומעליהם. על פי אנשי המדע, יכול הדג ללכת על פני הקרקע באמצעות זימיו, לחנוק דגים אחרים או ציפורים ולטפס על עצים.

לדג יש ריאות והוא יכול להיות עד שישה ימים רצופים על הקרקע.  "הדג נמצא בשני איים ליד פפואה גינאה החדשה. יכול לנשום ביבשה, ללכת באמצעות הסנפירים, לטפס על עצים בעזרת הזימים ולהסתדר במים מלוחים"  אמר ד"ר נתן וולטהם מאוניברסיטת ג'יימס קוק.

ברשויות באוסטרליה מיהרו לקרוא לדייגים לבדוק שלא תפסו דגים מסוג זה – כדי שלא יגיעו ליבשת מאחר והדג מסוכן לדגים אחרים ולציפורים, מאחר והוא מתנפח כשבולעים אותו ולכן הוא גורם לפציעות קשות ואפילו קטלניות לטורפים.

מדענים בודקים את רמת המליחות והחמצן שהדג יכול לשרוד בהם. לדבריהם, אם יתקבלו הנתונים – הם יוכלו לשלוט בקצב ההתפשטות של הדג דרומה לעבר אוסטרליה.

PhotoCredit: Wikimedia commons

PhotoCredit: Wikimedia commons

מדענים שונים טענו כי קיומו של הדג מראה שלב בתאוריית האבולוציה, – מעברם של בעלי החיים מהים אל היבשת, אך הרב זמיר כהן שליט"א מפריך את דבריהם כלאחר יד והופכם על פיהם. לא זו בלבד שאין הדג מוכיח במאום את תורת מוצא המינים האנטי דתית, מוכיח הוא בבירור את המבול בימי נח ואת חסדיו של הקב"ה שפעם אחר פעם מוחה מעל כדור הארץ חלק נכבד מבריותיו.

ע"פ הרב זמיר, סנפיריו של הדג המהלך הינם רגליים שהתנוונו. כידוע, בדור ההפלגה ביקש הקב"ה להעניש אתאיסטים חוטאים (וכלשון הגמרא בסנהדרין ק"ט. "וזו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה – נעשו קופים ורוחות ושידים ולילין") והפך חלק מהם לחיות נחותות. קופים, שדים וכעת מתברר שגם דגים. הדגים נענשו בין היתר על שצחקו על הרבנים דאז ואף כתבו עליהם סאטירה, ובמידה כנגד מידה הפכו דגים חסרי יכולת דיבור או כתיבה.

הרב זמיר גם הדגיש כי אין שום מקום בו נמצא שלד דינוזאור לו סנפירים בצורת רגליים ומכאן גם אנו יכולים ללמוד על נפלאותיו של הקב"ה כשברא יצור נפלא כזה יש מאין ונתן עונשו מידה כנגד מידה למכחישיו.

לסיום הזהיר הרב זמיר כהן את שומעי לקחו וביקשם שיזהירו גם הם את ילדיהם לשמור היטב מוצא פיהם ולא לצחוק, לגחך או חס ושלום להתעלם מרבנים שהרי היד פתוחה, הקולמוס רושם וכל מעשיך בספר נכתבים ואוי לנו מיום הדין, ומי שיתעלם מהאזהרות עתידים רגליו להפוך לסנפירים ועתיד הוא וכל האתאיסטים הרשעים להאכל ע"י הצדיקים בסוכת עורו של לוייתן.