Quantcastחרדים עתרו לבג"ץ בדרישה לאפשר להם להשתתף ולהפגין בעצרת לזכרה של שירה בנקי

APTOPIX Mideast Israel Gay Parade Attack

מספר ימים לאחר דקירתה למוות של הנערה שירה בנקי ע"י 'פנחס הכהן המודרני', כמו שכונה בפורומים חרדים, התקיים אירוע מחאה בירושלים בהשתתפות הנשיא ריבלין. צעירים חרדים אשר ביקשו להשתתף ולהפגין באירוע טענו כי לא הורשו להיכנס רק בשל היותם חרדים.

על פי משטרת ישראל היא מנעה כניסת משתתפים חרדים לעצרת המחאה, על בסיס הערכת מסוכנות לאוכלוסיות מסוימות. פרופיילינג בלע"ז. באירוע שהתקיים ב-1 באוגוסט בכיכר ציון בעיר, 48 שעות לאחר שהרב שליסל דקר למוות את הנערה וניסה לרצוח שישה משתתפים נוספים, השתתף כאמור נשיא המדינה ראובן ריבלין וקבוצות חרדים ביקשו להשתתף ולהביע תמיכת ברב שליסל ומחאתם נגד מצעד הגאווה.

במהלך עצרת המחאה, יוזמה של "הבית הפתוח" וחברי קהילת הלהטב"ים, הציבה המשטרה מחסומים מסביב למקום. הצעירים החרדים פנו לאגודה לזכויות האזרח הכנגד המשטרה אשר מנעה לטענתם את זכותם החוקית והמוסרית לרדוף כל מי שלא חושב ומתנהג כמותם.

עמוס לאור מהמחלקה המשפטית של האגודה שלח בתגובה מכתב חריף למשטרה, בו הוא מתריע כי מניעת כניסה על בסיס פרופיילינג היא אסורה ומעודדת "סטיגמה חברתית שלילית". הוא הוסיף כי הדבר גורם להשפלה ולנחיתות חברתית.

במכתב שנשלח ממטה מחוז ירושלים נמסר כי "ההנחיה הייתה למנוע כניסת גורמים, שעלולים לסכן את משתתפי האירוע, לתוך מתחם האירוע, בהם משתתפים חרדים ובמיוחד חרדים סטרייטים". עם זאת, נכתב, "בהמשך התאפשרה כניסת חרדים הומואים אשר לא היה חשש כי יהוו סיכון לשלום הציבור וביטחונו, למתחם האירוע".

במשטרה הדגישו כי פעלו מתוך מניעים עניינים. "שיקוליה של משטרת ישראל היו מקצועיים ומבצעיים והתקבלו על ידי מפקד מחוז ירושלים, ונועדו לספק אבטחה ראויה לשלומם ולביטחונם של המשתתפים באירוע", כאמור במכתב.

היום (ה) הגישה ה"אגודה ע"ש פנחס הכהן" עתירה לבג"ץ ובה דרישה לאפשר לחרדים סטרייטים למחות נגד מצעדי הגאווה בהתאם לאמונתם. לדברי העותרים, זכותם החוקתית והמוסרית להפגין כנגד כל מי שלא חושב, מרגיש, מתנהג ו\או מאונן כמוהם.

בעתירה מובאים דברי הגמרא במסכת ברכות ס"ד. כי רעידות אדמה נגרמות בשל תשוקה חד מינית. בעתירת טוענים חברי האגודה כי חובתם להלחם נגד רעידות אדמה וסיכון שלום הארץ וכי עליהם לקנא קנאת ה' צבאות ולהפסיק את ריבוי משכבי הזכר בארץ הקודש.

מנגד, תא החרדים הגאים בישיבת פונבי'ז קרא שלא לאפשר פגיעה בצועדים. לדבריו, הצועדים תומכים רק במשכבי נקבות ובסילול נשים ומשום כך אין דין מוות עליהן. "צריכים להבין את המוחים, כולם תלמידי ישיבות לשעבר שכל בגרותם המינית נעשתה בין כותלי הישיבה בחברת זכרים בלבד. המחקרים כולם מראים כי הומופוביה נובעת ממשיכה מינית מודחקת לגברים ויש לדון אותם לכף זכות" אמר יהונתן דייויד, יו"ר התא.