Quantcastשר הכלכלה אריה דרעי הורה לסגור בשבת את הביתן הישראלי באמסטרדם ולאסור כניסת נשים במחזור

תערוכת IBC 2015 באמסטרדם: שנים רבות מציג בתערוכה מכון הייצוא את הביתן הישראלי המהווה מוקד משיכה ללקוחות המעוניינים בחדשנות הישראלית. בהוראת שר הכלכלה, הרב אריה דרעי (ש"ס), ייסגר השנה הביתן לשלושה מתוך חמשת ימי התערוכה ותיאסר אליו כניסת נשים במחזור.

התערוכה באמסטרדם נפתחת מידי שנה ביום השישי בשבוע ומתנהלת ברציפות עד ליום השלישי בשבוע שלאחריו כולל במקרה של חגים (מלבד יום כיפור). שבוע לפני פתיחת התערוכה אשר מתקיימת השנה בין התאריכים 11-15.9.2015, עדכן מינהל סחר חוץ את החברות הישראליות המציגות בה על סגירת הביתן לשלושה מתוך חמשת ימי התערוכה ועל צמצום הפגישות עם הלקוחות שהוזמנו לתערוכה לשני הימים הנותרים בלבד, זאת בשל ה"פגיעה בקודשי ישראל" לדעת השר הממונה, הרב דרעי, הרב הראשי למעשיהו לשעבר.

מעבר לנזק הכלכלי שייגרם לחברות הישראליות המציגות בביתן (כ-20 חברות) אשר ממקדות את פעולתן השיווקית-מכירתית לאירוע זה, עלול להיגרם נזק תדמיתי למיצובה של ישראל כ"סטארט-אפ ניישן", כאשר אותם מבקרים ייתקלו בביתן הסגור הניצב במרכז אחד מאולמותיה הראשיים של התערוכה. לדעת אנשי הרב זהו מצב מבורך ומעתה הם מעוניינים למצב את ישראל כ"לוק-אפ ניישן" וכמדינת הלכה.

בנוסף לאיסור על הפעלת הביתן בשבת, חשש השר דרעי כי הקמתו בשישי ופירוקו בראשון יגרמו לחילול שבת, וכי עובדי ההקמה עלולים להפסיד את טקס הקידוש וההבדלה ומשכך, כאמור, הביתן ייפתח בימי חמישי ושני בלבד. הפתיחה תיעשה בשעה עשר על מנת שהמפעילים יספיקו את תפילת הסליחות. האמור מתייחס לשנים "רגילות, אך בשנה זו, בשל תחולת החגים באמצע השבוע הבא, אישר השר דרעי להפעיל הביתן בימים שישי וראשון בלבד, ובתנאי שעובדי ההקמה יהיו ממוצא אתיופי בלבד ללא חשש יהדות לחומרא.

לאיסור על ההפעלה נוספו הוראות בדבר הפעלת המתקן כהלכה. מאחר ועל פי ההלכה רוק של אישה נידה והאוויר מסביבה מזיק לבריאות (רמב"ן, בראשית ל"א, ל"ה) עלולה נוכחותן בביתן להשפיע לרעה על המכירות ועל תדמית מדינת ישראל. משכך יוצב בכניסה שלט הקורא להן שלא להיכנס למקום.

ממשרד הכלכלה נמסר כי: "שר הכלכלה אריה דרעי, עודכן בפרטי התערוכה בהולנד ועל כך שהיא אמורה לפעול גם בימי שבת וחג רק לפני חמישה ימים. השר דרעי, הנחה כי הפעילות בביתן הישראלי תתבצע ביום שישי וביום ראשון באופן מלא, אך לא ביום שבת ובימי החג. השר ציין כי אמנם התיאום נעשה לפני כ-10 חודשים טרם כניסתו לתפקיד, אך מאחר ומדובר בימי חג ושבת המקודשים לעם ישראל ובמהלכם לא מתקיימת פעילות ייצוגית של מדינת ישראל, הביתן הייצוגי של ישראל, לא יפעל במועדים אלו. לאחר בחינת הנושא עם המציגים בתערוכה, סוכם כי מי שיפגע מהחלטה זו, יפוצה בהתאם".

"השר דרעי כועס על הצגתו כמעוניין באי הצלחתו של הביתן הישראלי, זאת כאשר הוא עשה ועושה הכל להצלחתו ואף ביקש למנוע כניסת נשים נידות למקום על מנת שלא לפגוע במכירות" הוסיפו מקורביו. בקרוב, טוענים הם, יצא מכרז לבניית מכשיר אלקטרוני לגילוי נשים נידות על מנת למנוע ערבובם באוכלוסיה בצורה הרמטית.