Quantcastאזהרת כשרות מהרב טוביה נוביק: "אין לחסן ילדים, החיסונים מכילים רק אקונומיקה וסודה לשתיה ללא הכשר"

הרב טוביה נוביק מישיבת כנסת יצחק בחדרה נשא דברים בישיבה וכך אמר: "אם חס ושלום הייתה מחלת טיפוס קשה שמתו ממנה ה ירחם, פחד פחדים אי אפשר לתאר איזו בהלה הייתה. פעם אחת מצאו באיזו גו'רה איזה שהוא חיידק של פוליו, אז עשו בהלה במדינה כאילו שהיא איזו מדינה מתוקנת, שאפשר לחשוב שהיא כאילו דואגת לשלום האזרחים. על חייהם אינם חסים על חיי אחרים לא כל שכן".

עוד הוסיף כבוד הרב בהתייחסו לחיסונים: "מתיזים על כולם מים מאררים,  משקרים שזה חיסון נגד פוליו, לך תדע. מים עם סודה לשתיה עם קצת אקנומיקה. אי אפשר לדעת שום דבר מה הם שמו. הרי לא בדקת את זה. ככה הם! שופכים את זה לכולם בפה, העיקר שיהיו בטוחים שכולם מחוסנים".

הרב גם הוסיף כי כל הצרות שבאות לעם ישראל בשנים האחרונות נובעות מחיסונים לא כשרים ושימוש במחטים שאינם מהוגנות. לדברי הרב "ידוע שהקב"ה מעניש מידה כנגד מידה. אומר הקדוש ברוך הוא, אב הרחמן,  – אתם דקרתם במחט בלי הכשר, אף אני אשלח מחבלים לדקור אתכם", הרב התייחס גם לשלטון הבג"ץ ואמר כי זו ענישה משמים על התעלמות מבד"ץ.

להאזנה להקלטה באתר כיכר השבת