Quantcastר' דוד בלאט העביר ללברון ג'יימס את ברכת כ"ק האדמו"ר מזלאטשוב

תמונה: youtube

היה זה במהלך שיעור שבועי בו משתתף האדמו"ר מזלאטשוב בשבועות האחרונים, בליל שישי.

אחד מהנוכחים ביקש ברכה למשחק של קליבלנד, הרב הוכיח את בקיאותו בספורט, בכך שבירך על כל ארבעת הניצחונות.

ר' דוד בלאט שקיבל את הברכה התרגש מאוד ואף מיהר להעביר את המסר לכל חברי הקבוצה שהדבר ריגש אותם מאוד.

לברוך ג'יימס אף הוסיף כי עכשיו משקיבלו ברכה כל כך חשובה, הקליבלנד קאבאלירס בטוחים בניצחונם!

 

האדמו"ר בירך את ר' דוד בלאט לקול תשואות הקהל.

"הקב"ה ייתן לו נצחונות ויצליח מאוד". ואף חזר על דבריו שוב: "הר' דוד בלאט שיהיה לו בעזרת ה' ברכת החן והחסד, וארבע נצחונות".

האדמו"ר אף המשיל את הענין לשולחן בעל ארבע רגליים שרק ככה עומד, ואמר: "כשם ששולחן יש לו ארבע רגליים כך ר' דוד בלאט יצליח על ארבע"

הקהל הנרגש מחא כפיים וצעק "אומיין אומיין".