Quantcastדרושים כותבים

לאתר YNES דרושים כותבים:

סובל מלחץ IQ גבוה עם תסימיני נפולאוניזם קלים?

יש לזה תרופה! צפיה אמפירית במקרים חד פעמיים קובעת כי שחרור קיטור מהנקבים השונים טוב לבריאות. פנה עוד היום והתחל לשפוך אש וגפרית על הסביבה.

מערכת YNES מתחייבת לפרסם כל חומר שיגיע אליה ובלבד שיתאים לאג'נדה שלה ויהיה לטעמה.

מחירון כתיבת פוסטים:

מעוניין לכתוב פוסט חריף אשר בשנינות רבה שם לצחוק את מתחריך הפוליטיים או את נוות ביתך, אך אין לך הכישרון המינימאלי לכתיבה ללא שגיאות? אנו נעשה זאת בעבורך.

פוסט מושלם:                                    472 ש"ח כולל מע"מ

10 חידודים ועקיצות מתחת לחגורה:     317 ש"ח כולל מס.

שנינה חד פעמית:                              18 ש"ח – תשלום בשחור

 

לפרטים יש לפנות למערכת.